A Eenvoudige Belofte

We gebruiken de beste materialen en solide engineering, zodat onze producten jarenlang meegaan in zware omgevingen zoals uw huis. Wij staan achter onze producten. Als er iets misgaat, doen we ons best om het probleem op te lossen.

standaard garantievoorwaarden

simplehuman-producten vallen waar aangegeven onder de aanvullende beveiliging van onze garantie. We garanderen dat deze simplehuman-producten vrij zijn van materiaalfouten en productiedefecten bij normaal huishoudelijk gebruik en wanneer het product gedurende de garantieperiode wordt gebruikt in overeenstemming met de onderhoudsinstructies op onze website. Houd er rekening mee dat de garantieperiode begint vanaf de datum van detailhandelaankoop of de datum van levering van de detailhandelaankoop, als deze later plaatsvindt, door de oorspronkelijke eindgebruiker-koper. Elk product heeft een unieke garantieperiode, die kan variëren per model en/of de wederverkoper waar het product is gekocht. Kleine imperfecties en lichte kleurverschillen kunnen als normaal worden beschouwd. Bij deze garantie is schade aan het product vanwege verkeerd gebruik, zoals onjuiste reiniging, nalatigheid, ongevallen, wijzigingen, brand, diefstal, of gebruik in zakelijke gebouwen, of overmacht, niet inbegrepen.

In het onwaarschijnlijke geval dat je product defect raakt tijdens de garantieperiode, levert simplehuman naar eigen goeddunken vervangende onderdelen voor je product, of wordt er een vooraf gefrankeerd retourneringsetiket verstrekt om het product aan ons te retourneren voor vervanging. Als het product niet kan worden gerepareerd, vervangen we het door hetzelfde model, of, indien dit niet meer beschikbaar is, een vergelijkbaar model met een vergelijkbare waarde. Indien uw product tijdens de garantieperiode niet kan worden gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig product, kan simplehuman een goederencredit uitgeven gelijk aan het oorspronkelijk betaalde bedrag met bewijs van aankoop.


De volgende (niet-uitputtende) voorwaarden zijn van toepassing op onze garantievoorwaarden:

 • Een kopie van je aankoopbewijs met datum is wellicht vereist voor het indienen van claims die binnen de garantie vallen.
 • Je simplehuman-product is geproduceerd volgens strenge specificaties en is ontworpen voor gebruik met door simplehuman goedgekeurde accessoires en vervangende onderdelen. Deze garantie wijst uitdrukkelijk defecten of schade af die zijn ontstaan door accessoires, vervangende onderdelen en opknap- of reparatiediensten die niet zijn goedgekeurd door simplehuman.
 • We bieden geen vervangende onderdelen aan nadat de garantieperiode is verstreken.
 • Deze garantie is uitsluitend van toepassing op privéklanten, en is niet van toepassing op wederverkopers en zakelijke gebruikers.
 • Je kunt een onbeperkt aantal keren gebruikmaken van de garantie, maar alleen binnen de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop.
 • Speciaal afgeprijsde artikelen vallen wellicht niet onder onze garantie.
 • Deze garantie is alleen geldig in het land waar het simplehuman-product is aangeschaft.

De volgende (niet-uitputtende) lijst met zaken wordt niet gedekt door onze garantie:

 • Normale slijtage, waaronder deuken en krassen die na verloop van tijd ontstaan.
 • Verkeerd gebruik of bewuste schade aan het product.
 • Onbedoelde schade aan het product.
 • Wijzigingen of veranderingen aan het product.
 • Incorrecte bediening of installatie of niet-naleving van de installatiegids van het product.
 • Gebruik met onjuiste spanning of niet-standaard batterijen.
 • Onderdelen die niet afkomstig zijn van simplehuman.
 • Ongedierte en insecten.
 • Kalkaanslag.
 • Langere periodes van blootstelling aan vocht of condens.
 • Blootstelling aan extreme hitte of kou, of aan weersomstandigheden.
 • Productdemonstraties.
 • Verlies of diefstal van het product.
 • Weggegooide onderdelen of producten.
 • Alle onbedoelde en gevolgschade die het resultaat is van verkeerde behandeling door gebruikers of van een niet-beoogd gebruik van het product.
 • Inhoud (zeep, lotion, shampoo, conditioner, gel enz.) en batterijen in het product.
 • Het gekochte product is tweedehands, opgeknapt, As-Is of nieuw en/of bij een niet-goedgekeurde wederverkoper aangeschaft zoals, maar niet beperkt tot, verkopers op eBay- en Amazon-marktplaatsen. Als je niet weet of je wederverkoper gemachtigd is om simplehuman-producten te verkopen, neem dan contact met ons op.
 • Kosten in verband met onderhoud, aanpassing en installatie van het product.
 • Onderdelen die zijn vervaardigd uit natuurlijk hout en/of bamboe.
 • Ontevredenheid over het product.

Deze garantie van simplehuman vervangt alle andere expliciete of impliciete garanties.

simplehuman is niet aansprakelijk voor onbedoelde of gevolgschade.

Aansprakelijkheden die voortkomen uit, verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het product of andere gevolgschade, zijn beperkt tot het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om de duur van een impliciete garantie te beperken of om dergelijke schade uit te sluiten of te beperken. Vandaar dat dergelijke beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn.

Deze garantie verleent de consument specifieke juridische rechten.

Daarnaast heb je mogelijk nog andere rechten die per rechtsgebied verschillen.

Deze voorwaarden zijn niet van invloed op je statutaire rechten.

Registreer je product:

Als je even de tijd neemt om je simplehuman-product te registreren, kun je profiteren van een snellere service en een efficiëntere ondersteuning. Klikhier om te registreren.

Voor artikelen waarvan de garantieperiode is verstreken, kunnen vervangende onderdelen worden aangeschaft. Ga naar onzeondersteuningssite als je denkt dat er onderhoud moet worden uitgevoerd aan je product.

voorwaarden voor zakelijke garantie

simplehuman-producten vallen waar aangegeven onder de aanvullende beveiliging van onze garantie. We garanderen dat deze simplehuman-producten vrij zijn van materiaalfouten en productiedefecten bij normaal gebruik en wanneer het product gedurende de garantieperiode wordt gebruikt in overeenstemming met de onderhoudsinstructies op onze website. Houd er rekening mee dat de garantieperiode loopt vanaf de aanschafdatum van de oorspronkelijke eindgebruiker.

Bij zakelijk gebruik is de garantieperiode één (1) jaar voor alle producten. Zakelijk gebruik kan worden gedefinieerd als gebruik buiten residentiële huishoudens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik in restaurants, hotels, winkels, spa's, fitnesscentra, medische kantoren of andere zakelijke kantoren en openbare plaatsen.

Kleine imperfecties en lichte kleurverschillen kunnen als normaal worden beschouwd. Bij deze garantie is schade aan het product vanwege verkeerd gebruik, zoals onjuiste reiniging, nalatigheid, ongevallen, wijzigingen, brand, diefstal of overmacht, niet inbegrepen.

In het onwaarschijnlijke geval dat je product defect raakt tijdens de garantieperiode, levert simplehuman naar eigen goeddunken vervangende onderdelen voor je product of wordt er een vooraf gefrankeerd retouretiket verstrekt om het product aan ons te retourneren voor vervanging. Als het product niet kan worden gerepareerd, vervangen we het door hetzelfde model, of, indien dit niet meer beschikbaar is, een vergelijkbaar model met een vergelijkbare waarde.

De volgende (niet-uitputtende) voorwaarden zijn van toepassing op onze garantievoorwaarden:

 • Een kopie van je aankoopbewijs met datum is wellicht vereist voor het indienen van claims die binnen de garantie vallen.
 • simplehuman behoudt zich het recht voor om fotografisch bewijs van het productdefect te vragen en om te verlangen dat het defecte product in kwestie naar simplehuman wordt geretourneerd om het defect te verifiëren en verhelpen, en om de productkwaliteit te herstellen.
 • Je simplehuman-product is geproduceerd volgens strenge specificaties en is ontworpen voor gebruik met door simplehuman goedgekeurde accessoires en vervangende onderdelen. Deze garantie wijst uitdrukkelijk defecten of schade af die zijn ontstaan door accessoires, vervangende onderdelen en opknap- of reparatiediensten die niet zijn goedgekeurd door simplehuman.
 • We bieden geen vervangende onderdelen aan nadat de garantieperiode is verstreken.
 • Je kunt een onbeperkt aantal keren gebruikmaken van de garantie, maar alleen binnen de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop.
 • Speciaal afgeprijsde artikelen vallen wellicht niet onder onze garantie.
 • Deze garantie is alleen geldig in het land waar het simplehuman-product is aangeschaft.

De volgende (niet-uitputtende) lijst met zaken wordt niet gedekt door onze garantie:

 • Normale slijtage, waaronder deuken en krassen die na verloop van tijd ontstaan.
 • Verkeerd gebruik of bewuste schade aan het product.
 • Onbedoelde schade aan het product.
 • Wijzigingen of veranderingen aan het product.
 • Incorrecte bediening of installatie of niet-naleving van de installatiegids van het product.
 • Gebruik met onjuiste spanning of niet-standaard batterijen.
 • Onderdelen die niet afkomstig zijn van simplehuman.
 • Ongedierte en insecten.
 • Kalkaanslag.
 • Langere periodes van blootstelling aan vocht of condens.
 • Blootstelling aan extreme hitte of kou, of aan weersomstandigheden.
 • Productdemonstraties.
 • Verlies of diefstal van het product.
 • Weggegooide onderdelen of producten.
 • Alle onbedoelde en gevolgschade die het resultaat is van verkeerde behandeling door gebruikers of van een niet-beoogd gebruik van het product.
 • Inhoud (zeep, lotion, shampoo, conditioner, gel enz.) en batterijen in het product.
 • Het gekochte product is tweedehands, opgeknapt, As-Is of nieuw en/of bij een niet-goedgekeurde wederverkoper aangeschaft zoals, maar niet beperkt tot, verkopers op eBay- en Amazon-marktplaatsen. Als je niet weet of je wederverkoper gemachtigd is om simplehuman-producten te verkopen, neem dan contact met ons op.
 • Kosten in verband met onderhoud, aanpassing en installatie van het product.
 • Onderdelen die zijn vervaardigd uit natuurlijk hout en/of bamboe.
 • Ontevredenheid over het product.

Deze garantie van simplehuman vervangt alle andere expliciete of impliciete garanties.

simplehuman is niet aansprakelijk voor onbedoelde of gevolgschade.

Aansprakelijkheden die voortkomen uit, verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het product of andere gevolgschade, zijn beperkt tot het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om de duur van een impliciete garantie te beperken of om dergelijke schade uit te sluiten of te beperken. Vandaar dat dergelijke beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn.

Deze garantie verleent de consument specifieke juridische rechten.

Daarnaast heb je mogelijk nog andere rechten die per rechtsgebied verschillen.

Deze voorwaarden zijn niet van invloed op je statutaire rechten.

Registreer je product:

Als je even de tijd neemt om je simplehuman-product te registreren, kun je profiteren van een snellere service en een efficiëntere ondersteuning. Klikhier om te registreren.

Voor artikelen waarvan de garantieperiode is verstreken, kunnen vervangende onderdelen worden aangeschaft. Ga naar onzeondersteuningssite als je denkt dat er onderhoud moet worden uitgevoerd aan je product. .

aanspraak maken op garantie

Om aanspraak te maken op garantie, gaat u aan de slag door eenvoudigweg uw product te registreren.

product registreren

Product al geregistreerd?

Vul het formulier hieronder in om een beroep te doen op de garantie.

Geef hieronder een beschrijving van het defect van uw product; upload een foto('s) van het defect en voeg een notitie toe aan het product met uw e-mail en de huidige datum (zie fotovoorbeeld). Dek defecten niet af met een briefje.

Heb je nog vragen? neem contact op met de klantenservice.